SO SÁNH BÔI TRƠN THỦ CÔNG VS BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG - HOP VIET TECH CO., LTD

SO SÁNH BÔI TRƠN THỦ CÔNG VS BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG

NGUỒN THAM KHẢO

  1. https://www.mobil.com/en/industrial/Lubricant-Expertise/Resources/choose-grease-electric-motor-bearings
  2. https://www.machinerylubrication.com/Read/31026/high-speed-grease
  3. https://www.machinerylubrication.com/Read/537/predict-oil-life
  4. https://www.mobil.com/industrial/~/media/files/global/us/industrial/tech-topics/tt-electric-motor-bearing-lubrication-guide.pdf
  5. http://www.skf.com/caribbean/products/bearings-units-housings/super-precision-bearings/principles/lubrication/grease-lubrication/grease-service-life-and-relubrication-intervals/index.html
  6. https://www.klueber.com/ecomaXL/files/Lubrication_of_rolling_bearings_tips_and_advice.pdf
  7. https://www.machinerylubrication.com/Read/537/predict-oil-life
  8. https://www.stle.org/images/pdf/STLE_ORG/BOK/LS/Bearings/Grease%20Life%20in%20Ball%20Bearings_The%20Effect%20of%20Temperatures_tlt%20article_Oct10.pdf

 

 *LINK TẢI TÀI LIỆU NỘI DUNG TRÊN 

https://drive.google.com/file/d/1hwXkQMde6l_-pzmiZgfD2J2mxyX8HmzB/view?usp=sharing

 

NGUỒN THAM KHẢO THÊM VỀ BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *