DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP BÔI TRƠN TỐI ƯU-BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG VÀ VỆ SINH BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC - HOP VIET TECH CO., LTD
logo-large-lube-control
Automatice_Lub_Graph
memolub-applications
OPTIMAL LUBRICATION
0006

DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP BÔI TRƠN TỐI ƯU-BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG VÀ VỆ SINH BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CHO ỨNG DỤNG BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG CỦA HOP VIET TECH BAO GỒM:

DỊCH VỤ TRƯỚC LẮP ĐẶT:

  • Khảo sát và tính toán.
  • Đưa ra giải pháp Bôi Trơn Tối Ưu: đúng loại mỡ, đúng lượng mỡ, đúng thời gian-tần suất, đúng vị trí và đúng cách, nhằm mang lại lợi ích bảo vệ Máy Móc-Tài Sản quan trọng của Khách Hàng cũng như góp phần nâng cao Hiệu Quả Sản Xuất và Vận hành.

DỊCH VỤ SAU LẮP ĐẶT:

  • Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và bàn giao.
  • Dịch vụ kiểm tra định kỳ và Report lại cho Khách Hàng nhằm đảm bảo sản phẩm hoạt động tối ưu và máy móc khách hàng được Bôi trơn đúng cách và được bảo vệ tốt phục vụ cho việc Sản xuất và Vận hành.
  • Thay thế Spare Parts (Hộp mỡ, Pin) đúng lúc sau khi dùng hết để đảm bảo máy móc được chạy liên tục và bôi trơn liên tục phục vụ cho sản xuất.