CÔNG NGHỆ HỢP VIỆT-HOP VIET TECH được thành lập bởi một nhóm kỹ sư từ năm 2009 với

  1. MỤC ĐÍCH: Tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ cải tiến cho bảo trì, sản xuất được Hiệu Quả, An Toàn và Phát Triển Bền Vững hơn.
  2. KHẨU HIỆU: Cho Khách hàng GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ, Khách hàng cho CÔNG VIỆC Ý NGHĨA.

GIẢI PHÁP, SẢN PHẨM, VÀ DỊCH VỤ

1. THIẾT BỊ ĐO-ĐIỀU KHIỂN

https://hopviet.com.vn/danh-muc-san-pham/thiet-bi-do-dieu-khien-kiem-tra-va-hieu-chuan/

Công tắc lưu lượng, đồng hồ lưu lượng, công tắc mức, đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, nhiệt kế, hiệu chuẩn nhiệt độ và hiệu chuẩn áp suất. 

 

2. BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG (https://hopviet.com.vn/shop/boi-tron-tu-dong-memolub-hps/

 

3. BỘ THỞ, LỌC ẨM VÀ TẠP CHẤT- DESICCANT BREATHER https://hopviet.com.vn/shop/bo-tho-loc-am-va-tap-chat-desiccant-breather/

VÀ NẮP BẢO VỆ ĐIỂM BÔI TRƠN-GREASE NIPPLE PROTECTOR CAP https://hopviet.com.vn/shop/nap-chup-bao-ve-va-nhan-biet-diem-boi-tron/

SỰ KHÁC BIỆT VÀ LỢI THẾ CỦA HOP VIET TECH = LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

VÀ BẠN…THANKS!

HOP VIET TECH

Cho Khách hàng GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ, Khách hàng cho CÔNG VIỆC Ý NGHĨA.

 Hotline: 0985 584 133; Email: info@hopviet.com.vn

File Pdf giới thiệu Hop Viet Tech  https://drive.google.com/file/d/1-7wU1WqDq9giKjQWf5Qu9JoUHb4lmxyC/view?usp=sharing