Giới thiệu công ty

golden-gears-engineering-innovation-concept-d-cogwheels-render-78914989

HOP VIET TECH CO., LTD

CÔNG NGHỆ HỢP VIỆT (HOP VIET TECH) ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ NĂM 2009 BỞI MỘT NHÓM KỸ SƯ CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG, VỚI MỤC TIÊU CUNG CẤP, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG BẢO TRÌ VÀ SẢN XUẤT NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO TRÌ-SẢN XUẤT CŨNG NHƯ TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG = TĂNG LỢI NHUẬN VÀ THU NHẬP CHO KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM.

Đọc tiếp >>