THIẾT BỊ ĐO NHIỆT CẦM TAY TYPE MH 3211 - HOP VIET TECH CO., LTD

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT CẦM TAY TYPE MH 3211

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT CẦM TAY MH 3211 dùng đo nhiệt độ cầm tay tại chỗ với độ chính xác cao để đối chiếu, kiểm tra trong quá trình sản xuất thực phẩm-thức uống, Dược,…dùng nghiệm thu sản phẩm, hoặc trong phòng QA/QC, phòng Lab,…nơi yêu cầu thông số nhiệt độ chính xác quan trọng.