ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG BÁNH RĂNG OVAL (DÙNG CHO DẦU) - HOP VIET TECH CO., LTD

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG BÁNH RĂNG OVAL (DÙNG CHO DẦU)

Đồng hồ đo lưu lượng bánh răng Loại VO … VA

Đồng hồ bánh răng hình bầu dục SIKA được phát triển để đo thể tích và lưu lượng chất lỏng, đặc biệt là các ứng dụng cho lưu chất có độ nhớt cao (0.3…350 mPa s/Cst).