ĐỒNG HỒ ÁP KỸ THUẬT SỐ SIKA TYPE D2 VÀ E2 - HOP VIET TECH CO., LTD

ĐỒNG HỒ ÁP KỸ THUẬT SỐ SIKA TYPE D2 VÀ E2

Đồng hồ áp kỹ thuật số Sika phù hợp cho cả lắp tại chỗ và mang đi đo áp suất nhiều vị trí khác nhau.

Vì Đồng hồ áp kỹ thuật số Sika có độ chính xác, độ tin cậy và độ bền cao nên nó thường được dùng như là đồng hồ tham chiếu để kiểm tra, điều chỉnh và hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất khác.