CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ-MAGNETIC INDUCTIVE FLOW SENSOR - HOP VIET TECH CO., LTD

CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ-MAGNETIC INDUCTIVE FLOW SENSOR

GIỚI THIỆU

Cảm biến lưu lượng induQ® VMZ.2 cho phép đo lưu lượng hoặc định lượng chất lỏng dẫn điện đi qua mà không cần bộ phận chuyển động như tuabin.

Đây là cảm biến lưu lượng lý tưởng xét về độ chính xác và độ tin cậy.