DS SYSTEMS-HỆ THỐNG BÔI TRƠN PHÂN BỔ - HOP VIET TECH CO., LTD

DS SYSTEMS-HỆ THỐNG BÔI TRƠN PHÂN BỔ

Bạn có biết “hệ thống bôi trơn tự động có thể bền vững hơn so với bôi trơn thủ công nhờ giúp khách hàng sử dụng nguyên vật liệu và máy móc thiết bị được hiệu quả, an toàn và tiết kiệm hơn nếu xét về các yếu tố sau:

1. KINH TẾ: Nhờ tiết kiệm chi phí bảo trì-sản xuất và chi phí dầu mỡ bôi trơn.

2. AN TOÀN: Nhờ giảm tỷ lệ tai nạn lao động và giảm thải hóa chất trong dầu mỡ bôi trơn ra môi trường.

3. TINH GỌN: Nhờ giảm tải áp lực cho bộ phận bảo trì.”