Nắp chụp bảo vệ và nhận biết điểm bôi trơn - HOP VIET TECH CO., LTD

Nắp chụp bảo vệ và nhận biết điểm bôi trơn

TẠI SAO CẦN KIỂM SOÁT TẠP CHẤT BÔI TRƠN MÁY MÓC?

Dầu mỡ bôi trơn là “Nguồn sống của máy móc thiết bị”. Dầu mỡ bôi trơn quan trọng đối với  máy móc thiết bị cũng như máu đối với cơ thể con người.
Giống như con người cần đảm bảo cho máu sạch không bị nhiễm bẩn và tạp chất (mỡ, vi khuẩn, vi rút…) để sống khỏe mạnh,
Máy móc cũng cần dầu mỡ bôi trơn sạch để hoạt động hiệu quả. Bạn có biết…
  1. Mỗi Máy móc đều có mã ISO 4406 về mục tiêu cho biết mức độ sạch cần thiết (ppm-Part Per Million đối với tạp chất rắn và hơi ẩm theo như hình dưới).
  2. Đa số hư hỏng của Bạc đạn, Hộp số, Động cơ và cơ cấu truyền động của máy móc đều liên quan đến lỗi lẫn tạp chất vô dầu mỡ bôi trơn. 

(Đa số lỗi hư hỏng bạc đạn cũng liên quan đến lỗi bôi trơn và lẫn tạp chất vô chất bôi trơn)

3. Nếu không đảm bảo độ sạch cho chất bôi trơn thì Máy móc sẽ bị rung sốc, mài mòn và nhanh hư hỏng như Video.

Đó là lý do nắp chụp bảo vệ và nhận biết điểm bôi trơn được sử dụng…

*Nguồn của hình/Pictures sources: Machinery Lubrication, Yorkmh-USA, tribology.co.uk, SKF, Descase, Leanmanufacturing.