PHỤ KIỆN BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG BẰNG MỠ - HOP VIET TECH CO., LTD
IMG_20171023_145134
PIN
GA DO 1 DIEM – SINGLE POINT BRACKET
20181024_135651
IMG-20160506-05811
ONG CHAM MO – FILLED GREASE TUBING
20181024_154332
BO CHUYEN DOI REN -FITTING ADAPTOR
NẮP BẢO VỆ – PROTECTION COVER (CODE 2212)

PHỤ KIỆN BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG BẰNG MỠ

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT CHO BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG BẰNG MỠ BAO GỒM:

  • HỘP CHỨA MỠ BÔI TRƠN
  • BỘ PIN 4.5VDC
  • GÁ ĐỠ CHO 1 ĐIỂM LẮP TỪ XA
  • BỘ CHIA 2 ĐIỂM
  • BỘ CHIA 4,6,8 ĐIỂM
  • BỘ GÓP (GÓP 2 ĐIỂM LẠI THÀNH 1 ĐIỂM)
  • ỐNG DẪN CHÂM SẴN MỠ BÔI TRƠN
  • BỘ CHUYỂN ĐỔI REN (LẮP VÀO ĐIỂM BÔI TRƠN)