PHỤ KIỆN BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG BẰNG DẦU-NHỚT - HOP VIET TECH CO., LTD

PHỤ KIỆN BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG BẰNG DẦU-NHỚT

Máy móc là tài sản tạo ra sản phẩm-dịch vụ-lợi nhuận cho công ty và việc làm-thu nhập cho người lao động.

Liệu chương trình bôi trơn-bảo trì của bạn có còn phù hợp và có đảm bảo độ tin cậy của máy móc cho hoạt động sản xuất, vận hành của công ty không?

 Bạc đạn là thiết bị truyền động chính của máy móc công nghiệp

Dầu mỡ bôi trơn: nguồn sống của bạc đạn và thiết bị truyền động máy móc. Dầu mỡ bôi trơn quan trọng đối với thiết bị giống như máu quan trọng đối với cơ thể con người.  Giống như máu, chất bôi trơn thực hiện các chức năng vận chuyển, bảo vệ và điều tiết bên trong thiết bị. 

Bạn có biết “đa số hư hỏng máy móc bắt nguồn từ bạc đạn, và đa số hư hỏng bạc đạn thì bắt nguồn từ bôi trơn”, theo như nguyên nhân hư hỏng bạc đạn và máy móc hình dưới (Nguồn: Hiệp hội kỹ sư bảo trì Italia, Viện Nghiên Cứu Quốc Tế và SKF).

Ngày xưa (cách mạng công nghiệp 1.0-khi máy móc mới được phát minh và còn ít) và ngày nay (cách mạng công nghiệp 4.0-máy móc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực) chúng ta vẫn bôi trơn máy móc thủ công, nhưng bôi trơn thủ công có hạn chế: 

  1. Không đảm bảo chính xác-liên tục-đồng đều, dễ bị lẫn tạp chất khi thao tác.
  2. Những vị trí bôi trơn nguy hiểm khó tiếp cận, vị trí phải ngưng máy để bôi trơn: vừa nguy hiểm vừa tốn nhiều thời gian và nguồn lực để bôi trơn.
  3. Không thể kiểm soát được nên dễ bị bỏ qua hoặc làm không đúng. 

Vì những lý do trên nên đa số nhà máy không đảm bảo bôi trơn hiệu quả. Đặc biệt là đối với nhà máy có nhiều máy hoạt động liên tục, nằm nhiều vị trí khác nhau trong khi nhân lực để bôi trơn và bảo trì lại giới hạn.

Đó là lý do bôi trơn tự động MEMOLUB  đã được phát minh ra hơn 30 năm, và được xem như là một giải pháp bôi trơn tối ưu cho bảo trì, sản xuất vận hành được hiệu quả và tốt hơn.