PHỤ KIỆN BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG BẰNG MỠ - HOP VIET TECH CO., LTD

PHỤ KIỆN BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG BẰNG MỠ

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT CHO BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG BẰNG MỠ BAO GỒM:

  • HỘP CHỨA MỠ BÔI TRƠN
  • BỘ PIN 4.5VDC
  • GÁ ĐỠ CHO 1 ĐIỂM LẮP TỪ XA
  • BỘ CHIA 2 ĐIỂM
  • BỘ CHIA 4,6,8 ĐIỂM
  • BỘ GÓP (GÓP 2 ĐIỂM LẠI THÀNH 1 ĐIỂM)
  • ỐNG DẪN CHÂM SẴN MỠ BÔI TRƠN
  • BỘ CHUYỂN ĐỔI REN (LẮP VÀO ĐIỂM BÔI TRƠN)