CÔNG NGHỆ HỢP VIỆT (HOP VIET TECH) ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ NĂM 2009 BỞI MỘT NHÓM KỸ SƯ CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG, VỚI MỤC TIÊU CUNG CẤP, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG BẢO TRÌ VÀ SẢN XUẤT NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO TRÌ-SẢN XUẤT CŨNG NHƯ TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG = TĂNG LỢI NHUẬN VÀ THU NHẬP CHO KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM.

MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY LÀ “TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA-TỐI ƯU HÓA CHO BẢO TRÌ, SẢN XUẤT VÀ VẬN HÀNH HIỆU QUẢ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀO NĂM 2022”

THÔNG TIN THAM KHẢO THÊM CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM-MORE DATAILED INFORMATION OF PRODUCTS

THÔNG TIN CHI TIẾT THAM KHẢO THÊM TẠI- FOR MORE DETAILED INFORMATION, PLEASE REFER THE BELOW

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM XIN VUI LÒNG THAM KHẢO THÊM TẠI

 

“HOP VIET TECH KHÔNG CHỈ CUNG CẤP SẢN PHẨM MÀ CÒN CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỐI ƯU NHẤT CHO KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH”

 

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG TY XIN VUI LÒNG THAM KHẢO THÊM TẠI

GIỚI THIỆU VÀ HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY

https://drive.google.com/file/d/1eYrHszv6QlZpvFSlpOZjzXWoIP9nVNpu/view?usp=sharing

COMPANY INTRODUCTION AND PROFILE

https://drive.google.com/file/d/1VwtTdn-aSRRm1yna3Izg9XsNW8TLZ22d/view?usp=sharing

FAN PAGE CÔNG TY: https://www.facebook.com/hopviet.com.vn/

LINKEDIN PAGE CÔNG TY: https://www.linkedin.com/company/hop-viet-tech/