CÔNG NGHỆ HỢP VIỆT-HOP VIET TECH (HVTech)

Được thành lập bởi một nhóm kỹ sư từ năm 2009 với

  • CHUYÊN MÔN: Cung cấp sản phẩm và giải pháp bôi trơn máy móc, đo lường và điều khiển.
  • KHẨU HIỆU: Cải tiến độ tin cậy máy móc-Cải tiến năng suất lao động (Improving machine reliability-Improving labor productivity).
  • NHIỆM VỤ: Cải tiến độ tin cậy máy móc-Cải tiến năng suất lao động thông qua việc việc tư vấn và ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả bảo trì, sản xuất và vận hành.

SẢN PHẨM

THIẾT BỊ ĐO-ĐIỀU KHIỂN

https://hopviet.com.vn/danh-muc-san-pham/thiet-bi-do-dieu-khien-kiem-tra-va-hieu-chuan/

Công tắc lưu lượng, đồng hồ lưu lượng, công tắc mức, đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, nhiệt kế, hiệu chuẩn nhiệt độ và hiệu chuẩn áp suất. 

 

BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG (https://hopviet.com.vn/shop/boi-tron-tu-dong-memolub-hps/

 BỘ THỞ, LỌC ẨM VÀ TẠP CHẤT- DESICCANT BREATHER

https://hopviet.com.vn/shop/bo-tho-loc-am-va-tap-chat-desiccant-breather/

NẮP BẢO VỆ ĐIỂM BÔI TRƠN-GREASE NIPPLE PROTECTOR CAP

https://hopviet.com.vn/shop/nap-chup-bao-ve-va-nhan-biet-diem-boi-tron/

 

GIẢI PHÁP 6RL (Right Lubrication)

https://hopviet.com.vn/2017/10/6rl-cong-cu-cai-tien-co-trong-tam-cho-bao-tri-san-xuat-va-van-hanh/

Công cụ cải tiến có trọng tâm cho bảo trì, sản xuất và vận hành để

  • Giảm lỗi hư hỏng thiết bị truyền động máy, đặc biệt là bạc đạn.
  • Tăng thời gian hoạt động-uptime của máy.
  • Tiết kiệm chi phí bảo trì, sản xuất và vận hành cho công ty.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI VÀ LỢI ÍCH CỦA BẠN

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

VÀ BẠN…THANKS!

HVTech: Cải tiến độ tin cậy máy móc-Cải tiến năng suất lao động (Improving machine reliability-Improving labor productivity).

 Hotline: 0985 584 133; Email: info@hopviet.com.vn

File Pdf giới thiệu HVTech  https://drive.google.com/file/d/1SsHemfsZkBlmneJCdsb5W4rw1i1EduW_/view?usp=sharing