HIỆU CHUẨN NHIỆT SIKA DÒNG CƠ BẢN-TP BASIC - HOP VIET TECH CO., LTD
Sika-TP17650M-Dry-Block-Temperature-Calibrator-Ambient-650C-Free
TP17650M
SIKA TEMP CALIBRATOR
IMG-20151221-05553
IMG-20151224-05562
Sika-TP17650M-Temperature-Calibrator-_57
02-Detail_TP17450S
01_Uebergangshuelse

HIỆU CHUẨN NHIỆT SIKA DÒNG CƠ BẢN-TP BASIC

HIỆU CHUẨN LÀ GÌ?:

Có thể hiểu một cách ngắn gọn, hiệu chuẩn là hoạt động mà ở đó thiết bị kiểm tra được so sánh với một giá trị tham chiếu cho trước.
Hiệu chuẩn thường đòi hỏi thiết bị đo lường mới khi một khoảng thời gian cụ thể hoặc một lượng thời gian hoạt động cụ thể đã trôi qua. Việc hiệu chuẩn thường được thực hiện khi một thiết bị gặp sự cố có thể đẩy nó vượt ra khỏi những giới hạn cụ thể.

HIỆU CHUẨN TRONG CÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP:
Khi một cảm biến hoặc thiết bị có sự biến đổi nhiệt độ hay áp suất, công suất của nó sẽ bắt đầu giảm, hay còn gọi là “độ lệch”. Điều này có nghĩa là dữ liệu đo lường từ cảm biến trở nên không tin cậy hoặc thậm chí có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất của một công ty.
Mặc dù độ lệch không thể loại bỏ hoàn toàn, nó có thể được phát hiện và chỉnh sửa thông qua hiệu chuẩn. Mục đích của hiệu chuẩn là xác định thiết bị đo hay cảm biến chính xác ở mức độ nào.

CHI PHÍ VÀ SỰ RỦI RO CỦA VIỆC KHÔNG HIỆU CHUẨN:
Việc hiệu chuẩn thường rất tốn kém và trong nhiều trường hợp, hoạt động này thường bị làm ngơ hay khoảng thời gian giữa các hoạt động kiểm tra hiệu chuẩn trên thiết bị có thể bị kéo dài nhằm cắt giảm chi phí, hay đơn giản là do thiếu phương pháp và nhân lực. Tuy nhiên, bỏ qua việc hiệu chuẩn có thể dẫn đến ngừng hoạt động sản xuất và ngừng máy không mong muốn, gây ra các vấn đề về chất lượng sản phẩm và chất lượng quá trình, thậm chí là thu hồi sản phẩm hàng loạt và làm lại.

Hơn nữa, nếu thiết bị quan trọng với quá trình hoặc đặt nơi nguy hiểm, cứ để cảm biến bị lệch theo thời gian có thể gây ra mất an toàn cho nhân viên.
Tương tự, một sản phẩm được sản xuất tại nhà máy với các thiết bị được hiệu chuẩn kém có thể gây ra nguy hiểm cho người tiêu dùng. Trong những trường hợp cụ thể, điều này thậm chí còn làm cho công ty bị tước giấy phép hoạt động do công ty không đáp ứng các yêu cầu. Điều này đặc biệt đúng đối với ngành thực phẩm, đồ uống và đối với các nhà sản xuất dược phẩm.
Nguồn: http://automation.net.vn/Cong-nghe-Ung-dung/Vi-sao-can-hieu-chuan-thiet-bi.html

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ DÙNG THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN SIKA TẠI VIỆT NAM: NESTLE, URC, KUREHA- KCN AMATA, PV SHIPYARD, CƠ KHÍ VINA NHA TRANG, NHÀ MÁY ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG- TÂY NINH VÀ ATTAPEU- LÀO, BIA HEINEKEN VIỆT NAM, VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM-VMI,…

VIDEO SẢN PHẨM: https://www.youtube.com/watch?v=fjzb7VNSXmw&t=19s 

PRESENTATION SẢN PHẨM: https://drive.google.com/file/d/134L44cx-2oZSdkDiqEp6tLpZ-qg0tlsQ/view?usp=sharing