NHIỆT KẾ CÔNG NGHIỆP CƠ SIKA DẠNG THANH - HOP VIET TECH CO., LTD

NHIỆT KẾ CÔNG NGHIỆP CƠ SIKA DẠNG THANH

Nhiệt kế công nghiệp Sika được dùng để giám sát nhiệt độ cho máy móc-thiết bị trong quy trình sản xuất vận hành nhà máy, tòa nhà và tàu biển.

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU.

  • HỆ THỐNG NHIỆT-TRAO ĐỔI NHIỆT NHÀ MÁY.
  • HỆ HVAC TÒA NHÀ-NHÀ MÁY.
  • LÒ HƠI, LÒ SẤY, HẤP. 
  • BỒN BỂ, ĐƯỜNG ỐNG TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT.


  

  • BUỒNG MÁY TÀU.