BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG MEMOLUB ONE - HOP VIET TECH CO., LTD
BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG MEMOLUB ONE
LAP TU XA MEMOLUB EM (XA 2M)
LAP TRUC TIEP MEMOLUB ONE

BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG MEMOLUB ONE

Dòng sản phẩm Áp Suất 10 Bar:  bôi trơn 1 điểm lắp tại vị trí bôi trơn hoặc có thể lắp từ xa đến 2 m.

Phù hợp cho ứng dụng máy chạy liên tục và cần bôi trơn liên tục với lượng nhỏ.

Đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng cần số lượng chất bôi trơn ít hoặc rất ít nhưng tần số bôi trơn thường xuyên, liên tục: những bạc đạn nhỏ, thanh trượt dẫn hướng, xích, động cơ điện nhỏ và vừa…