MEMOLUB ONE - HOP VIET TECH CO., LTD

MEMOLUB ONE

Máy móc là tài sản tạo ra giá trị (sản phẩm-dịch vụ-lợi nhuận cho Công ty, và việc làm-thu nhập cho Người lao động).

Ngày càng có nhiều máy móc thiết bị được đầu tư sử dụng để phục vụ cho sản xuất và vận hành. Vì vậy phương pháp bôi trơn và bảo trì cần thay đổi để phù hợp và tối ưu hơn. Đặc biệt là hiện nay khi mà mỗi công ty đều tìm cách để tồn tại và phát triển trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid, và cạnh tranh toàn cầu.

Bạn có biết nếu chúng ta “Thực hành cải tiến bôi trơn máy móc hiệu quả” thì có thể:
1. TỐI ĐA HÓA lợi nhuận, lợi thế cạnh tranh cho Công Ty: nhờ tiết kiệm 20% chi phí bảo trì-sửa chữa-ngưng nghỉ máy không mong muốn, 7.5% chi phí năng lượng, 5% chi phí mua thêm máy móc để bù lại cho năng suất bị mất…như hình dưới (*Nguồn-sources: Hiệp hội kỹ sư ma sát và bôi trơn STLE, theo nghiên cứu của Dr.H.Peter Jost và của các nước Mỹ, Anh, Canada, Đức, Nhật, Trung Quốc

2. PHÁT TRIỂN cơ hội việc làm và cơ hội tăng thu nhập cho người lao động.

3. BẢO VỆ con người, máy móc, sản phẩm nhà máy, và môi trường.

Đó là lý do BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG MEMOLUB  đã được phát minh ra hơn 30 năm, và được xem như là một giải pháp tiết kiệm để cho bôi trơn được chính xác, hiệu quả, kiểm soát được từ đó bảo vệ cơ cấu truyền động máy móc và bảo vệ máy móc thiết bị tốt hơn nhằm tăng hiệu quả cho Bảo trì, Sản xuất-Vận hành và Kinh Doanh của Công Ty.